Mapa webu / O nás / Tiskové centrum / Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Nabídka volných pracovních míst

/ 7.12.2015 / Společnost CSS spedition s.r.o. hledá pro svoji provozovnu Regionální logistické centrum v Písku zaměstnance do těchto pozic:

Vyhlášení výběrového řízení na odprodej zajištěného zboží

/ 15.4.2014 / V souvislosti s vypořádáním soudem uznaných zajištěných pohledávek ve výši 7.249.287,-- Kč věřitele, firmy CSS spedition s.r.o. vůči dlužníkovi (úpadci), firmě MORAVIA SPORT GROUP spol. s.r.o. vyhlašuje věřitel, firma CSS spedition s.r.o. výběrové řízení za účelem odprodeje zajištěného zboží dlužníka firmy MORAVIA SPORT GROUP spol. s.r.o.

CSS spedition s.r.o. přijata do sítě WCA Inter Global.

/ 1.1.2014 / K dnešnímu dni byla společnost CSS spedition s.r.o. přijata do sítě WCA Inter Global. Tento akt vnímáme jako důležitý milník a pozitivní signál pro naše klienty a partnery a to obzvláště vzhledem k tomu, že členství v této prestižní šíti je podmíněno absolvováním náročného auditu ze strany WCA a přijetí do sítě bývá často zamítnuto. S ohledem na výše zmíněné máme tu čest ohlásit, že naše společnost nejenže auditem úspěšně prošla, ale taktéž splnila všechny podmínky pro finanční krytí v rámci exkluzivního programu ,,Gold Medallion Financial Protection“.

Zasilatelské podmínky SSL Verze 2014

/ 2.12.2013 / Od 1.1. 2014 vstupuje v platnost Občanský zákoník vydaný pod č. 89/2012 Sb., který rekodifikuje české soukromé právo. Bývá obvykle nazýván Nový občanský zákoník (dále NOZ) a upravuje celou soukromoprávní oblast (tj. např. právo obchodní, pracovní, rodinné) v jediném zákoníku.

Mapa poboček Css Invest